Stellen die gebruik maken van de preconceptie dragerschapstest van het AMC wordt gevraagd deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek met vragenlijsten en/of een persoonlijk interview. Deelname aan wetenschappelijk onderzoek is altijd geheel vrijwillig.

Aan de hand van dit onderzoek wordt nagegaan welke redenen paren hebben om een dragerschapstest te ondergaan, hoe men het aanbod en de testuitslag ervaart, en of men tevreden is over de informatieverstrekking over de test en de begeleiding rondom het nemen van een beslissing.